AVAINSANA: #lastensuojelu

Maailmankuva
Maailmankuva 01.04.2020 23:02 ( 3 kuukautta ago )

Oletko huomannut että esim. terveystarkastuksen yhteydessä lääkäri tai hoitaja sanoo että ”ei ole huolta”? Tai että he kysyvät ”onko teillä jotain huolia”? Sana huoli esiintyy usein ja se on avainsana.

Mitä tarkoittaa kun viranomainen, esim. opettaja, terveydenhoitaja, kerhotäti tms. on huolestunut lapsistasi? Se tarkoittaa että he harkitsevat lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Niin heille on ohjeistettu.

Suurin osa heistä ei kerro sinulle miksi he ovat huolissaan. He eivät kerro miten huolta voisi vähentää. Vaikka heidän kuuluisi.

He eivät osaa = eivät välitä, vaan he purkavat huolensa tekemällä lasun eli lastensuojeluilmoituksen. He siirtävät vastuun toiselle viranomaiselle, eivätkä välitä miten lastensuojelun yhteydenotto vaikuttaa perheeseen. #lastensuojelu

He voisivat toimia toisinkin:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 01.04.2020 22:51 ( 3 kuukautta ago )

Professori kehoittaa kunnon sosialistiseen tyyliin tekemään ilmiantoja lähimmäisistä:

Tu­run yli­o­pis­ton las­ten­suo­je­luun eri­kois­tu­nut työ­e­lä­mäp­ro­fes­so­ri Oo­na Ylö­nen ke­hot­taa­kin kaik­kia kiin­nit­tä­mään nyt huo­mi­o­ta lä­hel­lä ole­vien las­ten voin­tiin.

– Kaik­kien las­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä ole­vien tu­li­si nyt pi­tää sil­mät ja kor­vat au­ki ai­van eri­tyi­sel­lä ta­val­la ja oh­ja­ta tar­vit­ta­es­sa avun ää­rel­le (eli tehdä lastensuojeluilmoitus)

Ylö­sen mie­les­tä on esi­mer­kik­si tär­ke­ää, et­tä opet­ta­jal­la on kon­tak­ti lap­seen myös etä­o­pe­tuk­ses­sa. Huo­li lap­ses­ta voi he­rä­tä esi­mer­kik­si sil­loin, jos lap­si ei pa­lau­ta etä­teh­tä­viä opet­ta­jal­le. #lastensuojelu
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/595713/12faa2dd9b

Perheiden ongelmat voivat jäädä piiloon neljän seinän sisälle – kaikkien on nyt syytä tarkkailla lähellä olevia lapsia, asiantuntija sanoo”

https://www.suomenmaa.fi/neo/NeoProxy.dll?app=NeoDirect&com=6/3/595713/12faa2dd9b

Kuinka monen lapsen hätä jää nyt piiloon kodin seinien sisälle? Turun yliopiston lastensuojeluun erikoistunut työelämäprofessori Oona Ylönen sanoo kantavansa siitä huolta….

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 01.04.2020 22:06 ( 3 kuukautta ago )

Äiti, täällä on poliisi! Aivan tavallinen perheenäiti havahtuu päiväuniltaan yötöiden jälkeen alakouluikäisen lapsensa sanoihin. Eteisessä seisoo joukko virkapukuisia. Sosiaalityöntekijät ilmoittavat äidille, että he ovat tulleet sijoittamaan lapset kiireellisesti. Perheen muut lapset on jo haettu kesken koulu- ja tarhapäivän.

Äidillä ei ole aavistustakaan, mistä on kyse. Hänen lapsensa eivät ole lastensuojelun asiakkaita eikä minkäänlaista huostaanoton uhkaa ole aiemmin ollut. #lastensuojelu
https://www.suomenuutiset.fi/lastensuojelu-vei-lapset-ilman-jarkisyyta

Lastensuojelu vei lapset ilman järkisyytä – Suomen Uutiset”

https://www.suomenuutiset.fi/lastensuojelu-vei-lapset-ilman-jarkisyyta/

Äiti, täällä on poliisi! Aivan tavallinen perheenäiti havahtuu päiväuniltaan yötöiden jälkeen alakouluikäisen lapsensa sanoihin. Eteisessä seisoo joukko…

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva
Maailmankuva 04.12.2019 13:14 ( 7 kuukautta ago )

Suomessa yksityiset yritykset tuottavat enemmistön lastensuojelulaitosten palveluista.

Alan suurimmat toimijat eli Mehiläinen-konsernin Familar Oy ja hoivapalveluyhtiö Humanaan kuuluva Arjessa Oy ovat kasvaneet ja takoneet viime vuosina miljoonavoittoja. Ylen selvityksen mukaan useissa Familarin ja Arjessa-konsernin toimipisteissä on havaittu epäkohtia.

Lastensuojeluntoiminnan kannattavuus näkyy johdon tulotasossa. Familarin toimitusjohtaja Harri Pomell sai viime vuonna ansiotuloja 258 680 euroa. Arjessa-yhtiön toimitusjohtajana viime vuonna toiminut Pasi Kohtala sai ansiotuloja 128 816 euroa. Yhtiön talousjohtaja Janne Mustajärvi tienasi 108 492 euroa ansiotuloja viime vuonna.

#lastensuojelu #korporatismi

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 19.10.2019 07:27 ( 9 kuukautta ago )

Tällä tavalla lastensuojelu Suomessa ”suojelee” lasta:

Kroonista väsymysoireyhtymää sairastava 15-vuotias Petteri sijoitettiin kiireellisesti vastoin hänen äitinsä tahtoa. Hän ei ole yksittäistapaus.

#lastensuojelu #viranomaismielivalta

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 18.09.2019 21:52 ( 10 kuukautta ago )

Poliittisena poliisina tunnettu Jari Taponen vieraili kuluvalla viikolla Islannissa veronmaksajien rahoilla osallistumassa seminaariin, jossa käsiteltiin ”äärioikeiston” toimintaa. Taponen päivitti Twitteriä sitä mukaa kun sai uutta oppia.

Tapahtumasta motivoituneena Taponen vihjailikin tilillään, että kansallismielisten vanhempien lapset tulisi huostaanottaa, sillä näiden lapset eivät voi hyvin.

”Kuultua: ’meillä (eräs Pohjoismaa) pohditaan taistelualueelta palaavien äitien lasten huostaanottoa. Juurikaan ei puhuta äärioikeistoekstremistien lasten huostaanotoista’

Nähdäänkö huostaanotto keskusteluissa jonkinlaisena rangaistuksena, vai lasten hyvinvoinnin varmistamisena?” #totalitarismi #lastensuojelu

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 15.07.2019 20:49 ( 12 kuukautta ago )

Mikä siinä on Minka että et voinut itse tehdä jotain, jos kerran olit huolestunut? Olisit vaikka saattanut lapset vanhempiensa luokse? Toimintasi kertoo siitä että et osaa tehdä mitään muuta kuin painaa paniikkinappia ja kertoo hyvin millainen nyky-Suomi on. Toimintasi ei ole välittämistä, vaan juuri päinvastaista. #lastensuojelu

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 08.07.2019 19:28 ( 12 kuukautta ago )

Italian poliisi on pidättänyt 18 henkilöä epäiltyinä vähävaraisten perheiden lapsien aivopesusta. Ringin tavoitteena uskotaan olleen saada lapset uskomaan, että näitä oli kohdeltu kaltoin kodeissaan.

Mediatietojen mukaan rinki myi perheistään erotettuja lapsia kasvatusvanhemmille satojen tuhansien eurojen edestä. #ihmiskauppa #lastensuojelu

Post link
Maailmankuva
Maailmankuva 22.06.2019 20:16 ( 1 vuosi ago )

Luokanopettajat ihmettelevät, miksi heidän työtään ollaan taas lisäämässä – ”Uusi perheiden tukimenetelmä ei kuulu opettajan tehtävään”.

Suomen mielenterveysseuran Lapset puheeksi -menetelmä ollaan ottamassa käyttöön kouluissa perheiden auttamiseksi. Joissain kunnissa se on jo otettu käyttöön. Suomen Luokanopettajat ry on sitä mieltä, että nämä keskustelut eivät kuulu opettajan tehtäviin.

– Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi huolestuttaa laajalti. Lapset puheeksi -menetelmä on varmastikin yksi vaihtoehto perheiden ja heidän lastensa tukemiseksi, mutta on vakavasti pohdittava, kenen tehtäväkenttään keskustelujen järjestäminen ja toteuttaminen kuuluu, luokanopettajien yhdistys toteaa kannanotossaan.

#lastensuojelu #yksityisyys #peruskoulu

Post link