Tiivistetysti:

Me (Opracomin tiimi) ylläpidämme ja kehitämme WordPress-hostingpalvelua nimeltä Opracom ja meistä olisi upeaa jos käyttäisit sitä.

Palvelumme on suunniteltu siten että sinulla on isot vapaudet verkkosivustosi suhteen ja kannustamme sinua ilmaisemaan itseäsi vapaasti. Olethan kuitenkin vastuullinen, etkä käytä palvelua kiellettyihin toimintoihin kuten roskapostin lähettämiseen, virusten tms. jakamiseen tai muuhun laissa kiellettyyn toimintaan.

Sananvapaus

Opracomin tiimi uskoo vahvasti sananvapauteen. Palvelumme on suunniteltu antamaan julkaisijoille työkalut mielipiteidensä ja ajatuksiensa ilmaisuun, ilman sensuuria.

Me emme poista sisältöä pelkästään siksi jos se on loukkaavaa tai et ole samaa mieltä sisällön kanssa. Uskomme että oikea tapa vastustaa sinua loukkaavia väittämiä on kumota ne perustelemalla – ei poistamalla tai sensuroimalla niitä. Jos et ole samaa mieltä jonkun kanssa, perusta oma sivusto ja kerro sinun näkemyksesi asiaan – sinulla on luonnollisesti samat oikeudet.

Mutta jos löysit sivuston joka mielestäsi rikkoo sopimusehtojamme, pyydämme että ilmoitat siitä meille.

Sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat Rocoto Oy (jäljempänä Opracom) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan kun asiakas on tilannut ja maksanut palvelun, poislukien laskutusasiakkaat, jolloin sopimus astuu voimaan asiakkaan vahvistaessa tilauksen. Opracom pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta laskutusasiakkaaksi sekä olla hyväksymättä tilaajaa palvelun käyttäjäksi.

Palvelupaketti on määräaikainen 12 kk tilausjaksossa ellei muuta mainita. Sopimus uusiutuu automaattisesti, mikäli Opracom tai asiakas ei irtisano sitä vähintään 1 kk ennen tilausjakson päättymistä. Eri tuotteilla saattaa olla tuotekohtaisia sopimusehtoja ja palvelukuvauksia, jotka poikkeavat yleisissä sopimusehdoissa määritellyistä ehdoista ja jotka asiakas hyväksyy tilauksen tehdessään.

Sopimuksen kohde

Tämä sopimus käsittää verkkotunnusten rekisteröintipalvelun ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä hosting-palvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä ohjelmistotuotteet.

Opracomin vastuu ja velvollisuudet

Opracom rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan nimiin, asiakkaan antamien tietojen perusteella. Opracom antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun hallintajärjestelmään kotisivujen ja muiden palvelujen hallintaa varten.

Opracom vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä huolimattomasta toiminnasta. Opracomin palvelut voivat kokonaan tai osittain olla Opracomin tuottamia tai kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluita.

Opracomin vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita.

Opracom korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Opracom ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

Opracom ei ole velvollinen antamaan teknistä tai käyttötukea palvelun käyttäjille. Opracom voi tarvittaessa päivittää, muokata, korvata tai poistaa palvelimella olevia ohjelmia/ohjelmistoja.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä. Muihin vastuukysymyksiin sovelletaan Suomen lainsäädännön kulloinkin voimassaolevia määräyksiä.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa kolmannen osapuolen teoista kuin omistaan.

Mikäli asiakas on tilannut maksullisen palvelun, asiakas on vastuussa palvelumaksujen suorittamisesta ajallaan.

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Opracomin ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista, jotka koskevat tilattuja palveluita/tilaajaa. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista. Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen tilauksen hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Opracomilla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Sopimuksen siirtäminen

Opracom voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi siirtää sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle Opracomin antamalla kirjallisella luvalla ja hinnaston mukaisia kuluja vastaan.

Maksukortilla maksaminen

Otamme vastaan maksusuorituksia myös maksukorteilla. Maksukorttisuoritukset käsittelee Stripe. Meille ei tallennu mitään tietoja asiakkaan maksukortista, ainoastaan tieto maksun onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusehdot päivitetty 11.7.2018