Poliittinen propaganda ja asennemuokkaus Suomen peruskouluissa

e6ad8-1b2x2oxxwqmi58of5veieqa

Max

Opetushallituksen mukaan perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta. OPS on peruskouluissa tapahtuvan opetuksen valtakunnallinen ohjesääntö. Opetushallituksen vuonna 2014 hyväksymät, 2016 käyttöön otetut opetussuunnitelman perusteet (OPS) korostavat erityisen vahvasti monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta kouluissa.

Poliittisesti sitoutumaton opetus ei kuitenkaan toteudu, eikä luultavasti ollut tarkoituskaan, koska sen verran asenteellista on monien opettajien suhtautuminen opetustehtäväänsä. Kun Pirkkalan moniste nousi jokin aika sitten otsikoihin, hymähtelivät monet suomalaiset helpottuneina, että onneksi politisoituneiden koululaitosten aika päättyi Neuvostoliiton romahtaessa.

Pirkkalan kommunistiopettajat laativat 1970-luvulla ”vallankumouksellisen” opetussuunnitelman, jonka tavoitteena oli kasvattaa viattomista suomalaislapsista sosialistisen luokkasodan kaadereita. ”Kyseessä oli lasten ideologinen aivopesu, jonka toteuttivat yhdessä opetusministeriö, kouluhallitus ja Tampereen yliopiston psykologian laitos,” kirjoitti Aamulehti hankkeesta, jossa opinahjoista tehtiin marxistisia laboratorioita.

Julkisuuteen tulleet Pirkkalan oppimateriaalit ovat kömpelöä neuvostopropagandaa, joka on helppo kuitata menneisyyden kummajaiseksi.

Ei kai mitään vastaavaa voisi tapahtua enää ”edistyneellä” 2000-luvulla?

Harva Pirkkalan kommunistipropagandalle naureskellut suomalainen pysähtyi kuitenkaan miettimään, millaisille arvoille ja aatteille nykyiset opetussuunnitelmamme perustuvat. Tämä on mielenkiintoista ja outoakin siksi, että lähes kaikki kuitenkin myöntävät, että Suomen koulujärjestelmä on ottanut pitkiä harppauksia taaksepäin viime vuosina.

Itseään ammattikasvattajiksi kutsuvat entiset kansankynttilät ovat vasemmistolaiseen tapaan erittäin varmoja oikealla asialla olemisesta, että eivät mitenkään malta pidättäytyä lasten mielipidemuokkauksesta. Opettajat ovat menettäneet kaiken arvovaltansa, eivätkä kykene pitämään järjestystä yllä. Vai miksi tuhannet opettajat ovat jääneet pois kiusaamisen ja väkivallan takia?

Jäljelle jääneet ”ammattikasvattajat” utelevat lapsilta suoraan ja tarkkaillen oppilastöiden kautta, miten asennekasvatus on onnistunut. Jos paljastuu, että lapsi tai lapsen perhe omaa ”vääriä mielipiteitä”, tehdään lastensuojeluilmoitus matalalla kynnyksellä.

Listaamme tässä muutaman esimerkin miten Suomen peruskoulu muokkaa oppilaitaan, tarkoituksena saada heidät mahdollisimman etäälle kristilliskonservatiivisistä arvoista, jotka pitkään olivat länsimaisen yhteiskunnan ja sivistyksen perusta. Se, että poikia ei enää sanota pojiksi, eikä tyttöjä tytöiksi, on pieni mutta kuitenkin jälleen yksi askel kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa.

Poliittinen vaikuttaminen

Suomessa on yksi puolue, jonka edustajissa luultavasti enemmistönä on arvokonservatiivejä. Siis sellaisia, jotka pitävät Suomen kansan puolta ja vastustavat mm. haittamaahanmuuttoa. Monen vihervasemmistolaisen mielestä PS on natsipuolue ja kaikki sitä äänestäneet ovat rasisteja.

Se näkyy myös kouluissa. Vuonna 2018 tamperelaisessa koulussa tehtiin oppilastyönä kuvateos ”Suomeen vai kuoleen”. Teoksesta saa vaikutelman, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari liittyisivät jollakin lailla ihmisten kuolemiin.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Huhtasaari paljasti Twitterissä tamperelaisen Sammon koulun opettajien toteuttavan poliittista propagandaa ja toi esille, millä tavalla kouluissa opettajat syöttävät nykyään alaikäisille oppilaille ja lapsille omia poliittisia mielipiteitään ja ideologioitaan. Sitä kutsutaan aivopesuksi, joka voidaan myös määritellä asennekasvatukseksi.

Huhtasaari julkaisi Twitterissä kuvan oppilaiden työstä, joka tehtiin ”osana kulttuurikasvatusohjelmaa” Tampereen kaupungin Taidekaari-hankkeessa, jossa yhdeksäsluokkalaisia oppilaita oli kannustettu ottamaan ”yhteiskunnallisesti kantaa”. Julisteen otsikkona on sanat ”Suomeen VAI Kuoleen”. Suomeen-sanan alla on kuva tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä ja vihreiden kansanedustaja Pekka Haavistosta – Kuoleen-sanan alla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja Laura Huhtasaari.

Poliitikkojen kuvien välissä on kuva turvapaikanhakijoista pelastusveneessä.

Useat opiskelijat ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kertoneet, kuinka koulujen opettajat vihapuhuvat ja lietsovat ja kannustavat vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan. Tätä tapahtuu peruskoulussa ja lukiossa

Huhtasaari kirjoitti saatetekstiksi kuvan yhteyteen Twitterissä.

Trans-ideologian levittäminen

Opetushallituksen sivun mukaan:

Sukupuolten tasa-arvo kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on todennut, että sukupuolijärjestelmään perustuvaa ihmiskuvaa haastetaan laajalla rintamalla lähtien päiväkodeista ja peruskoulusta.

Viime vuosina sukupuolineutraalin ajattelun ja ideologian myötä on haastettu kouluja jo päiväkodeista lähtien kyseenalaistamaan sukupuolten jaottelu kahteen sukupuoleen, eli naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.

Räsänen on saanut vanhemmilta ja opettajilta paljon yhteydenottoja siitä, että alaluokilla ja esiopetuksessa yritetään häivyttää tyttönä ja poikana olemista ihan sanallisesti.

Jo ekaluokkalaisilla on kyselylomakkeita, joissa on vaihtoehdot tyttö, poika tai muu sukupuoli – vaikka tätä muunsukupuolista ei meillä lainsäädännössä lainkaan ole.

Kannustaminen feminismiin

Opetusministerion hyväksymä 2016 jaettiin 9-luokkalaisille kirja ”Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä ”

Vaikka naisten ja miesten tasa-arvo on kannatettava asia, niin maailmalla ja Suomessakin naisasialiikkeen ovat kaapanneet omakseen marxistiset tahot, joiden mielestä feminismiä on mm. tehdä itsestään mahdollisimman ruma ja sitten loukkaantua jos joku sanoo niin, pöyristyttää ja kiroilla julkisesti. Ao. videossa lyhyt johdatus feministien kiroiluiltamiin:

Eräs tyttö ennen ja jälkeen feministiksi muuttumistaan. Lisää kuvia Buzz On Live sivustolla. Muistakaamme, että ilmeisesti ihan kaikille äärifeministeille ei käy noin huonosti.

Poliittista vaikuttamista translain hyväksymiseksi

Opetushallitus hyväksyi 13- ja 14-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan poliittisen mielipidevaikuttamisen, joka on liitetty äidinkielen opetuksen yhteyteen.

Nöykkiön yläasteella Espoossa tarjottiin äskettäin erikoista kirjoitustehtävää 13- ja 14-vuotiaille lapsille. Äidinkielen kirjoitustehtävän vapaavalintaiseksi aiheeksi osoitettiin tehtävä, jossa koulun oppilaan tulisi kirjoittaa Suomen pääministerille kirje niin sanotun translain uudistamisen puolesta.

Kirjoitustehtävän ohjeistuksen mukaan pääministerille tulisi kertoa, miksi kirjeen kirjoittaja on järkyttynyt tavasta, jolla transihmistä kohdellaan sekä siitä, ettei transihmisten oikeuksia kunnioiteta.

Nöykkiön koulun apulaisrehtori, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Emilia Hämäläinen kertoo, että kirjoitustehtävän ideoinnin taustalla on kansalaisjärjestö Amnesty International. Nuorilla koululaisilla tuskin kuitenkaan on valmiuksia arvioida tehtävänannon taustalla olevaa asiakokonaisuutta.

Se on totta, mietin tätä itsekin

Hämäläinen myöntää. Useat koululaisten vanhemmat ovat närkästyneet espoolaiskoulussa tarjotusta kirjoitustehtävästä, jota voidaan pitää lapsiin kohdistuvana poliittisena mielipidevaikuttamisena.

Homoseksuaalisuuden ihannointi ja niihin kannustaminen

FB:sta poimittua:

Eräässä koulussa, eräässä suuressa Etelä-Suomalaisessa kaupungissa, vietettiin normien murtamisen ja tasa-arvoisen avioliiton laillistamisen juhlaa, johon myös pienet 1-luokkalaiset lapset pantiin osallistumaan. Koulun ylempien luokkien oppilaat paheksuivat 1-luokkalaisten vetämistä mukaan toisin kuin opettajat.

– Eikö ole mitään ikärajaa seksuaalisten asioiden markkinoinnille? Ja miksi kouluissa pakotetaan oppilaat juhlimaan aiheita, joista he eivät ole koululaisina kiinnostuneet vaan kokevat ne vastenmielisinä? Yhdenvertaisuuden nimissä tällaisesta tulisi saada kieltäytyä, mutta järjestäjien suvaitsevaisuus kattaa pelkästään heidän näkemyksensä – seksuaalisten ääripäiden ihannoinnin.

Viikoksi koko koulu oli pyhitetty seksuaalisesti poikkeavien ääripään ammattilaisten seksuaalisesti poikkeavien esittelyyn ja heidän ihailemiseensa. Annettiin ymmärtää, että on erittäin hienoa olla homo, biseksuelli tai transseksuaaali ja että jokainen voi itse valita seksuaalisuutensa. Viikon päätähtinä olivat lasten mukaan kaksi epämääräisen sukupuolen omaavaa ihmistä ja yksi korjausleikkauksen läpikäynyt henkilö.

Viikon jokainen päivä oli aivopesuineen raskas ja ahdistava. Nuoren ihmisen identiteetti pyrittiin kyseenalaistamaan ja suorastaan tallaamaan maahan, mitätöimään. Kannustettiin homouteeen ja tehtiin selväksi, ettei kenenkään tulisi tyytyä yksinkertaisesti ilmiselvään kehonsa mukaiseen identiteettiinsä. Pitää epäillä itseään ja kokeilla kaikkea! Teetettyjen ryhmätöiden avulla yritettiin myös sekoittaa oppilaan ajatusmaailmaa ja murentaa luonnolliset itsestäänselvyydet. Ylistettiin ja ihailtiin voimallisesti homoja sekä muita seksuaalivähemmistöjä tämän ajan huippuhienona ilmiönä.

– Miten marginaaliryhmien esiin nostaminen tällaisella painoarvolla tukee normaalien (!) nuorten kasvua ja kehitystä?

Suomen kouluissa vierailee aktiivisesti Seta r.y:n kouluttamat homopropagandistit, koulujen ja hallituksen hyväksynnällä. Auktoriteettiasemassa olevan ei tule kannustaa lapsia elämäntavan piiriin, jossa mm. sukupuolitaudit ovat huomattavan yleisiä ja joka on vastoin oppilaan uskonnollista vakaumusta.

Seksuaalisten poikkeavuuksien ihannointi ja niihin kannustaminen kuuluvat kiinteästi marxistiseen demoralisaatio-oppiin, jossa erilaisia enemmistön mielestä vastenmielisiä aiheita hivutetaan yhteiskuntaan median ja koululaitoksen kautta.

Uudesta seksuaalikasvatuksesta voit katsoa lisää ao. videolta

Biologisten valheiden levittäminen kouluissa

Kustannusyhtiö Otavan elämänkatsomustiedon oppikirjassa 7.–9. luokkalaisille on osio, jossa avataan sukupuolten moninaisuutta nykykäsityksen mukaan. Tekstissä oppilaita evästetään kertomalla, että joissain maissa esimerkiksi Facebook antaa vaihtoehdoksi 71 erilaista vaihtoehtoa sukupuolelle. Kirjan kuvituksena on pariskunta, jonka miespuoliselta näyttävä ja valtavat leikkausarvet entisten rintojensa alla omaava on raskaana.

– Nykyään mieskin voi synnyttää, kuuluu kuvateksti lyhykäisyydessään.

Kuvan raskaana oleva ”mies” on yhdysvaltalainen transmies, jonka sukupuoli on ”muutettu” naisesta mieheksi. Sukupuolenkorjauksessa hän säilytti sekä kohdun että munasarjat, minkä vuoksi hän on voinut ”juridisena miehenä” eläessään synnyttää yhteensä kolme lasta. Kun hän synnytti ensimmäisen lapsensa, hänen uutisoitiin ympäri maailman olevan historian ensimmäinen lapsen synnyttänyt mies.

Totuus siis on että kyseinen henkilö on nainen, joka on leikkauttanut rintansa pois, luultavasti ottanut hormonihoitoa jotta karvat naamassa kasvaisi ja uskottelee itselleen ja muille olevansa mies.

Eräs oppikirjan tekijöistä on turkulainen Vasemmistoliittoon kuuluva opettaja Jarkko Lindfors:

Tällaiset ”kasvattavat” suomalaisia lapsia. Onko jotenkin ihme, että transhoitoihin hakeutuvien nuorien määrä on räjähtänyt viime vuosina? Kehityssuunta ei näy vain Suomessa, vaan kyseessä on kaikkia länsimaita koskeva ilmiö.

Propaganda monikulttuurin ihanuudesta

Opetushallitus jäi kiinni suorista propagandaohjeista opettajilleen. OPH:n verkkosivuilla oli Opettajan oppaassa tarina nimeltä ”Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus”. Kyseisessä tarinassa käsiteltiin ”suvaitsevaisuutta, rasismia ja sortoa”. Oppaan mukaan rasismista kuuluu opettaa näin (lihavointi toimituksen tekemä):

Lasten ja nuorten ennakkoluuloihin ja rasismiin on onnistuneesti vaikutettu yksinkertaisella, mutta pitkäjänteisellä toiminnalla seuraavin askelin:

  • nostetaan esille positiivisia esimerkkejä ja kertomuksia, kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan ilman huomiota

  • nostetaan esille esimerkkejä myönteisestä kehityksestä ja tehdään positiivisista tapahtumista näyttäviä dokumentteja ja suuria uutisia

  • edellinen nostaa esille lisää positiivisia esimerkkejä, joille annetaan näyttävää julkisuutta

  • näin kerätään näyttöä sille, että ilmapiirissä tai jonkin ryhmän käytöksessä muutos on mahdollista, muutoksesta on myönteisiä esimerkkejä ja että juuri minun ryhmäni jäsenillä on positiivisia kokemuksia ja he ovat muuttaneet asennettaan.

Asiasta nousi kohu ja opetushallitus poisti kyseisen kohdan tekstistä. Myöhemmin koko sivu muutettiin ja siirrettiin eri osoitteeseen. Alkuperäinen sivu löytyy edelleen Archive:sta.

Että tällaiseen kasvatuslaitokseen lähetät lapsesi, jos niin päätät. Suomessa on edelleen mahdollista suorittaa koko peruskoulu kotiopiskeluna, jolloin lapsesi välttää pahimmat aivopesut.

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.