Maailmankuva

Maailmankuva

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa...

Maailmankuva
Maailmankuva 18.02.2020 15:16 ( 5 kuukautta ago )

Näin marxistinen, vihervasemmistolainen mädätys etenee yhteiskunnassa. Vaivihkaa, pienin askelin termit ja kieli muuttuvat poliittisesti korrektiksi. Hyvä että edes joku nousee vastustamaan tätä.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­mun (kesk.) mu­kaan hal­li­tus­puo­lue kes­kus­tan ei pidä hy­väk­syä su­ku­puo­li­neut­raa­lia kiel­tä per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Hän nä­kee, et­tä ”joi­den­kin” ta­voit­tee­na on muut­taa per­he­va­pai­ta kos­ke­vat la­ki­teks­tit ide­o­lo­gi­sis­ta syis­tä su­ku­puo­li­neut­raa­leik­si.

– Jous­ta­vuu­den vuok­si jois­sa­kin koh­den voi ol­la pa­rem­pi pu­hua ”van­hem­mas­ta” äi­din tai isän si­jaan. Sen si­jaan esi­mer­kik­si äi­ti-sa­nan kor­vaa­mi­nen syn­nyt­tä­jä-sa­nal­la on pe­rus­tee­ton­ta, Ait­ta­kum­pu to­te­aa.

#marxismi #totalitarismi

<a href="https://www.suomenmaa.fi/neo/NeoProxy.dll?app=NeoDirect&#038;com=6/3/580828/04a6be8673″ target=”_blank”>

"Ajavat muutosta väellä ja voimalla" – kansanedustaja vaatii keskustaa torppaamaan ideologiset yritykset muuttaa lakiteksti sukupuolineutraaliksi”

https://www.suomenmaa.fi/neo/NeoProxy.dll?app=NeoDirect&#038;com=6/3/580828/04a6be8673

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments